Udvalg
Sportslig Udvalg

Primære Aktiviteter:

I. Sæson opstartsmøde af Sportslig udvalg 

II. Opdatering og eksekvering af klubbens ’Sportslige Strategi’

III. Rekruttere trænere og udarbejde kontrakter 

IV. Ansøgning og evaluering til Team Copenhagen

V. Afholdelse af trænermøder 

VI. Plan for vejledning/udvikling af trænere og talentfulde spillere.

VII. Konfliktløsning – spillere/forældre/trænere 

VIII. Ansvarlig for rammerne til spillernes fysiske og mentale træning

IX. Ansvarlig for rekruttering og fastholdelsesstrategi for spillere og trænere. Herunder særligt fokus på udvidede årgange (AKS)

X. Fordeling af træningstider, herunder strukturering af sam-træninger og årgangsfordelinger

Børne-udvalg

Primære Aktiviteter:

I. Sæson opstartsmøde af Børneudvalg 

II. Opdatering og eksekvering af klubbens ’Sportslige Strategi’ for Børneholdene (U0-U11)

III. Rekruttere trænere og frivillige til ungdomsholdene

IV. Vedligehold, kommunikation samt eksekvering af ’Byt-til-Nyt’ koncept

V. Afholdelse af Sports-lørdag

VI. Tilrettelæggelse samt eksekvering af Håndbold-Sports Camp Uge 42, Uge 7 samt 1-2 i

Sommerferien.

Sponsor-udvalg

Primære Aktiviteter:

I. Sæson opstartsmøde af Sponsor- og Kommunikationsudvalg

II. Udarbejde sponsorkoncept/sponsorpakker, bl.a. herunder;

a. Hvad tilbydes Sponsorer ? b. Hvilke forskellige ’niveau-pakker’ inddeles sponsoraterne i ? c. Hvordan og hvornår skal disse pakker sælges ?

III. Udarbejde og vedligeholde sponsordatabase

IV. Ansvar for sponsorpleje

V. Indgår aftaler vedr. tøj, bolde, sportsplejemidler mm.

VI. Indgår aftaler med leverandører af øl &vand, is og andre til cafeteria og klubhus

VII. Indgår aftaler vedr. bus, tryk og skilte

VIII. Styrke kommunikationen fra bestyrelsen til hele Ajax København (spillere, trænere,

forældre)

IX. Styrke kommunikationen eksternt omkring Ajax København

X. Vedligeholde klubbens hjemmeside og Facebook

XI. Afvikling af minimum 1 årligt event for sponsor-indsamling (eks. Cykelevent)

KO
Katarina Olah
Formand for Sponsor-udvalg
30 51 99 34
Facilitets- og Miljøudvalg

Primære Aktiviteter:

I. Sikre anvendelse af Klubhus til Klub- og holdaktiviteter

II. Udlejning af Klubhus til 3. part

III. Cafeteriaets daglige drift

IV. Cafeteriaets fysiske miljø

V. Afholdelse af mindst 1 årligt arrangement for klubbens medlemmer (eks Julebanko)

VI. Afholdelse af mindst 1 årligt arrangement for klubbens frivillige – Ajax siger tusinde tak!

MK
Maria Skovdal Knudsen
30 27 35 12